Nakon dugogodišnjeg iskustva stečenog radom u jednom od najvećih proizvođača mašina i mašinskih postrojenja u Jugoistočnoj Evropi, gde je obavljao poslove rukovodioca prodaje i nabavke, osnivač ESK Steel Balkans odlučio je da jednog od svojih najboljih dobavljača dovede na tržište Balkana.

U septembru 2017. godine osnovan je ESK Steel Balkans, kao ekskluzivni prodajni agent španske kovačnice EUSKAL FORGING S.A, za tržišta Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije i Crne Gore.

Dobro poznavanje materijala, proizvodnih procesa, mašinskih komponenti, kao i potreba industrijskih kupaca na Balkanu, garant su da će kupci na jednom mestu moći da dobiju sve potrebne informacije i svaku drugu podršku tokom procesa nabavke.

Važno je napomenuti da, prilikom svih komercijalnih i finansijskih aktivnosti, kupac ima direktan odnos sa kovačnicom, čime je smanjena administracija, omogućeno korišćenje carinskih procedura koje ne podrazumevaju plaćanje dažbina na uvoz (npr. reeksport), a na ovakav način se grade i dugoročni odnosi između proizvođača i kupca.