PROCES PROIZVODNJE PRSTENOVA OBUHVATA SLEDEĆE FAZE:

1. ANALIZA UPITA I KONSULTACIJE SA KUPCEM

Proces započinje razmatranjem upita kupca, u pogledu tehničke izvodljivosti i uklapanja u kapacitete kovačnice u smislu oblika, dimenzija i težine otkovaka, kao i kvaliteta materijala. Naš tim metalurga može, u zavisnosti od zahteva za hemijskim i mehaničkim osobinama otkovka, kupcu sugerisati korišćenje alternativnih kvaliteta, npr. u slučajevima kada se uz niže troškove mogu postići adekvatne osobine otkovka.

2. OSNOVNI MATERIJAL

Osnovni materijal za proizvodnju valjanih prstenova su konti-liv i ingoti, poreklom isključivo iz evropskih čeličana. Kovačnica u svakom trenutku na svom lageru poseduje osnovni materijal u različitim prečnicima i kvalitetima, kako bi se porudžbine kupaca isporučile u najkraćem roku. Za kvalitete koji nisu standardni, a spadaju u proizvodni program, vrši se dodatno poručivanje po potrebi.

3. SEČENJE MATERIJALA

U zavisnosti od dimenzija i kvaliteta materijala prstena, vrši se odsecanje adekvatnih prepremaka osnovnog materijala. Kovačnica poseduje dva pogona za sečenje sa 13 testera, za prečnike do čak 2000 mm.

4. ZAGREVANJE MATERIJALA

Isečeni komadi osnovnog materijala se zatim zagrevaju u pećima, čime se postiže adekvatno stanje potrebno za proces kovanja. Kovačnica poseduje 11 peći za ovu namenu, od kojih je najveća dimenzija 8000 x 6000 mm, kapaciteta 120000 kg. Sve peći se redovno kontrolišu i održavaju, kako bi se obezbedila maksimalna preciznost u pogledu temperature, kao i homogenost unutar komore.

5. KOVANJE I VALJANJE PRSTENA

Nakon što je pripremak zagrejan na odgovarajuću temperaturu, sledi proces kovanja, čime se dobija kovani disk. Kovačnica za ove proces koristi 5 kovačkih presa snage od 1000 do 10000 t.
Tokom kovanja, disk se probija na kovačkoj presi, čime je spreman za proces valjanja, tokom koga se otkovak pomoću sistema valjaka dovodi u tražene dimenzije. Za proces valjanja, koristi se 5 mašina za valjanje prstenova, sa max. dimenzijama od 1600 mm (najmanja) do max. dimenzije od 10000 mm (najveća).

6. TERMIČKA OBRADA

Nakon izrade prstena, u zavisnosti od kvaliteta materijala i zahtevanih mehaničkih osobina, vrši se termička obrada, i to: normalizacija, poboljšanje, žarenje, otpuštanje, homogenizacija, kao i različite kombinacije.

Za ove namene, kovačnica poseduje 10 peći za termičku obradu (do dimezija 10000 x 10000 mm, 80 t), kao i 8 rezervoara za kaljenje (do dimenzija 12900 x 11300 mm).

7. KONTROLA KVALITETA

Nakon termičke obrade, potrebno je izvršiti kontrolu hemijskog sastava i dobijenih mehaničkih osobina otkovaka. U zavisnosti od nivoa sertifikacije i standarda koji se primenjuje prema kvalitetu i dimenziji prstena, mogu se koristi uzorci (epruvete) sa reprezentativnog prstena iz šarže, ili direktno sa otkovka.

8. MAŠINSKA OBRADA 

Prstenovi se, u zavisnosti od zahteva kupca, mogu isporučiti u: mašinski neobrađenom, predobrađenom ili završno obrađenom stanju.

S obzirom da izuzetno bogat mašinski park koji omogućava CNC struganje, bušenje i glodanje komada prečnika do 10000 mm, moguće je isporučiti kompletne komponente prema crtežu.

9. ZAVRŠNA KONTROLA 

Nakon mašinske (pred)obrade, moguće je izvršiti kompletnu kontrolu otkovaka metodama bez razaranja (NDT), za šta kovačnica ima obučene kontrolore.

Takođe, za (pred)obrađene komade, vrši se dimenziona kontrola najsavremenijim kalibrisanim instrumentima.

10. ISPORUKA

Pogoni kovačnice nalaze se u španskoj pokrajini Baskija, u blizini grada Bilbao.

Bez obzira na veličinu i količinu otkovaka, zahvaljujući dobroj saobraćajnoj povezanosti, vrše se isporuke za ceo svet.

Za otkovke vangabaritnih dimenzija (preko 2500 mm) koriste se specijalni nosači i prikolice, a kod izuzetno velikih prstenova, dodatno se angažuje i brodski prevoz.