EUSKALFORGING poseduje sopstvenu opremu za vršenje termičke obrade proizvedenih prstenova. Vrše se sledeće vrste termičke obrade: normalizacija, poboljšanje, žarenje, otpuštanje, homogenizacija, indukciono kaljenje, kao i različite kombinacije.

Kako bi se postigao kvalitet zahtevan strogim međunarodnim normama i specifikacijama kupca, termička obrada se prati kroz SCADA system, uz kompletno automatizovan proces punjenja i pražnjenja peći i bazena.

Od opreme za termičku obradu, kompanija u okviru svojih pogona poseduje:
- 10 peći za termičku obradu (max. 10.000 x 10.000 mm / 80.000 kg)
- 8 rezervoara za kaljenje (max. 12.900 x 11.300 mm; 650.000 l)

Sve peći se redovno testeriju i kalibrišu kako bi se garantovala maksimalna preciznost vezano za temperature i homogenost unutar komore.