Ono što EUSKAL FORGING razlikuje od drugih kovačnica je izuzetan mašinski park kojim se zaokružuje proizvodni proces i omogućava kupcu poručivanje gotovih proizvoda prema crtežu.

U svoje dve fabrike, EUSKAL FORGING vrši struganje, bušenje, glodanje zuba i indukciono kaljenje, na sledećim mašinama: 

Vertikalni strugovi (karuseli)

Broj mašinaOpis
2do ∅ 3,200 mm (Kolomna)
3do ∅ 3,600 mm (SMLC )
2do ∅ 3,800 mm (SMLC )
2do ∅ 4,000 mm (Kolomna)
2do ∅ 5,000 mm (Blansko)
1do ∅ 5,000 mm (Kolomna)
1do ∅ 5,500 mm (Kolomna)
1do ∅ 6,000 mm (Bost)
2do ∅ 6,500 mm (Kolomna)
3do ∅ 8,000 mm (Kolomna)
3do Ø 10,000 mm (Machining center CMI)

Vertikalne bušilice (obradni centri)

Broj mašinaOpis
2do ∅ 5,000 mm (Forest)
1do ∅ 5,000 mm (Kolomna)
1do ∅ 5,500 mm (Reyma)
1do ∅ 9,000 mm (Shibaura)

Mašine za ozubljenje (glodanje zuba)

Broj mašinaOpis
1do ∅ 4,050 mm (Liebherr)
1do ∅ 8,000 mm (Höfler)

Ostala oprema

Broj mašinaOpis
1Borverk Zayer do 2,200 x 4,000 mm
1Mašina za indukciono kaljenje GH do ∅ 4,000 mm